Wednesday, March 22, 2006

Euskadi y el camino a la paz (Continuación).

Acabo de recibir esta información, creí oportuno colaborar en su difusión.


Kaixo adiskideok;

Gaur, martxoak 22, ETAk su etena iragarri du. Hori dela eta Lehendakariak adierazpen instituzional bat egin du eta zuei bidaltzen dizuet. Bere zabalkundea eskertzen dizuet.

Agur bero bat,

Joseba Agirretxea

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiko Komunikazio Aholkularia
Eusko Jaurlaritza

Kaixo a todos,

Hoy, día 22 de marzo ETA ha anunciado el alto el fuego permanente. En consecuencia, el Lehendakari ha ofrecido una declaración institucional que os envío. Agradecemos su difusión.

Un saludo.

Joseba Agirretxea

Asesor de Comunicación de la Secretaría General de Acción Exterior
Gobierno Vasco


ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

GOBERNU BATZORDEA

2006ko martxoaren 22a


1
Ilusioa
Gure poza adierazi nahi dugu ETAk, azkenean, Euskal gizarteari entzun diolako.
Lehendakari naizen aldetik eta Jaurlaritzaren izenean adierazi nahi dut baikorki ikusten dugula ETAk su-eten iraunkorra abiatzeko adierazi duen asmoa eta horrek gizartean eragindako ilusioa.
Euskal gizarteak indarkeria mota guztiak behin betiko desager daitezela aldarrikatzen du eta irmotasunez exijitzen du giza eskubideak eta pertsonen askatasuna errespeta daitezela. Beraz, ETAren erantzukizuna da gure herriaren esperantza eta gu guztiona, Alderdi Politikoena eta Erakundeena, berriro ere ez zapuztea, Bake prozesua atzerabiderik gabea izango dela bermatzea.

2
Itxaropena
Su-eten iraunkorra aldarrikatuz ETAk egin duen adierazpenak arnasa ematen dio euskal gizarte osoari eta leiho bat zabaltzen dio esperantzari, ez ezerk eta ez inork itxi behar ez duen leihoa. Guztiok lan egin behar dugu Bake prozesuaren alde, elkarrizketaren bidez indarkeria guztiz desagertzea lortu arte. Guztion artean landu behar dugu bizikidetzarako prozesua, gizatasun osoz, biktima guztien samina aitortuaz.

3
Erantzukizuna
Lehendakari gisa, Rodriguez Zapatero presidenteari nire laguntza osoa eta Gobernu osoarena eskaini diot bake prozesua errazteko. Normalizazioari buruzko gai politikoetan elkarrizketa eta hartu-eman leiala elkarrekin jorratzeko neure konpromisoa adierazi diot.

4
Konpromisoa
Jakin badakigu irekitako bidea zailtasunez beterikoa eta konplexua izango dela. Horregatik, alde batetik gure konpromiso sendoa adierazi nahi dugu eskubide indibidual zein kolektiboak urratzen dituzten ekintza guztiak behin betiko gizarte honetatik desagertzea lortzeko. Bestalde, gure konpromiso sendoa adierazten dugu Euskal Herriko gatazka politikoari irtenbidea aurkitzeko orain arte bezala, bide politiko eta demokratikoak soilik erabiliaz. Beti ere kontuan izanik gatazka politikoak, gizarteak demokratikoki aukeratutako alderdi politikoek konpondu behar dituztela.

5
Elkarrizketa
Euskal gizarteko alderdi eta pentsamolde politiko guztiei dei egin nahi diet, guztiok dagokigun erantzukizuna hartuaz, aukera hau balia dezagun eta elkarrekin lan egin dezagun Normalizazio Politikorako Akordioa lortzeko, ondoren, kontsulta demokratiko baten bidez, euskal gizarteak berretsi beharko duena.
Zentzu honetan, euskaldun guztiei jakinarazi nahi diet izan ditudala lehen harremanak alderdi politiko guztietako ordezkariekin, itxaropen aro honen balorazioa egiteko eta bazterketarik gabeko elkarrizketa zabaltzea proposatu diedala, guztion artean zehazteko prozesuaren egutegia, eta elkarrizketaren oinarriak, metodologia, eta edukiak. Horren ondoren, alderdien mahaia osatzeko bermea izango dugu, normalizazio politikoaren gaineko akordio zabala lortzea helburu izango duena, kontsulta demokratiko baten bidez euskal gizarteak berretsi beharko duena.

6
Parte hartzea.
Gizarteak bake eta normalizazio prozesua berea dela sentitu behar du. Ezin du “politikoen gauzatzat” hartu.

Hemen bizi eta lan egiten dugun gizon eta emakume guzti-guztiok hartu behar dugu parte. Bide hau elkarrekin egiteko eskubidea eta betebeharra daukagu.

Egia da alderdi politikoen zeregina ezin duela beste inork bete, baina euskal gizarteak eraginkor hartu behar du parte.

Gizarteak eskatuta iritsi gara honaino, gizartearen eskari horrek ireki dio atea itxaropenari; gizartearen bultzadak galaraziko du atzera egitea, gizartearen bultzadak eskatuko du hitzarmen politikoak erdiestea, aurrera egitea, parte hartzea eta erabakitzea.

7
Hitza eta erabakia
Iritsi da ordua armak behin betiko isil daitezen eta guztion artean atzera biderik izango ez duen Bakea eraiki dezagun.
Heldu da garaia Normalizazio Politikorako Akordioaren alde politikagintzatik lan egiteko.
Heldu da garaia euskal gizarteak bere etorkizuna bakean eta askatasunean erabaki dezan.
Euskal gizartearen adiskidetzea eraikitzeko garaia da.


DECLARACION INSTITUCIONAL

CONSEJO GOBIERNO


22 de marzo de 2006

1
Ilusión
Manifestamos nuestra alegría porque, por fin, ETA ha escuchado a la sociedad vasca.
Como Lehendakari, y en nombre del Gobierno, deseo valorar positivamente el escenario de ilusión que la declaración de alto el fuego permanente de ETA ha suscitado en el seno de la sociedad vasca.
La sociedad vasca exige la desaparición plena y definitiva de todas las acciones y manifestaciones de violencia y demanda con firmeza el respeto de los derechos humanos y las libertades de todas las personas. En consecuencia, es obligación de ETA no frustrar nunca más la ilusión de nuestro Pueblo, y la de todos nosotros, Partidos Políticos e Instituciones hacer universal e irreversible el proceso de Paz.

2
Esperanza
Esta declaración de alto el fuego permanente de ETA supone un enorme alivio para toda la sociedad vasca y abre una ventana a la esperanza que nada ni nadie debe cerrar. Todos tenemos que trabajar para abrir definitivamente la puerta de un proceso de Paz que suponga el final dialogado de la violencia hasta lograr su completa desaparición. Todos tenemos que ser capaces de mostrar un reconocimiento sincero a todas las víctimas, que siente las bases del camino para la reconciliación en la sociedad vasca.

3
Responsabilidad
Como Lehendakari, le he transmitido al Presidente del Gobierno español, Sr. Rodríguez Zapatero, mi completa disposición personal y la de mi Gobierno, para allanar el camino del proceso de pacificación. Asimismo, le he transmitido mi compromiso para desarrollar con él, un proceso de diálogo leal y sincero sobre las cuestiones políticas referidas al Proceso de Normalización.

4
Compromiso
Somos conscientes de que el proceso abierto será complejo y no exento de dificultades. A este respecto, expresamos nuestra firme determinación para hacer que desaparezcan definitivamente de la sociedad vasca todo tipo de acciones y vulneradoras de derechos individuales y colectivos. Asimismo, manifestamos nuestro compromiso inequívoco con las vías exclusivamente políticas y democráticas para la solución del conflicto de naturaleza política existente en Euskal-Herria, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.


5
Diálogo
Deseo hacer un llamamiento público a todas las fuerzas y sensibilidades políticas presentes en la sociedad vasca para que, asumiendo nuestra responsabilidad, aprovechemos esta oportunidad y nos comprometamos a trabajar conjuntamente para alcanzar un Acuerdo de Normalización Política que, posteriormente, sea ratificado, mediante consulta democrática, por la sociedad vasca.

A este respecto, quiero anunciar a los ciudadanos y ciudadanas vascas que he iniciado ya el contacto con los representantes de todas las fuerzas políticas vascas para valorar este nuevo escenario de esperanza y para plantearles el inicio de una fase preliminar de diálogo sin exclusiones, con el objetivo de concretar el calendario del proceso, los principios, metodología y los contenidos del diálogo, para abordar con garantías a continuación la constitución de la mesa de partidos, cuyo objetivo será alcanzar un acuerdo integrador para la normalización política que será sometido después a consulta popular.

6
Participación
La sociedad tiene que sentir como propio el proceso de paz y normalización política. No lo puede contemplar sólo como “una cuestión de políticos”.
Tenemos que participar todos y cada uno de los hombres y mujeres que aquí vivimos y trabajamos. Tenemos el derecho y el deber de hacer este camino juntos.
Es verdad que la labor de los partidos políticos es insustituible, pero necesitamos la participación activa de la sociedad vasca.
Es la exigencia de la sociedad la que nos ha traído hasta aquí, la que ha abierto la puerta a la esperanza y será también el empuje de la sociedad vasca la que no permita volver atrás, la que demandará alcanzar acuerdos políticos, la que exigirá avanzar, participar y decidir.

7
Decisión
Ha llegado la hora de que callen definitivamente las armas, de hacer entre todos y todas universal e irreversible la Paz.
Es tiempo de sentar las bases para la reconciliación en la Sociedad Vasca.
Ha llegado el momento de trabajar desde la política para lograr un Acuerdo de Normalización.
Es tiempo de que la sociedad vasca pueda decidir, en paz y en libertad, su propio futuro.
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

GOBERNU BATZORDEA

2006ko martxoaren 22a


1
Ilusioa
Gure poza adierazi nahi dugu ETAk, azkenean, Euskal gizarteari entzun diolako.
Lehendakari naizen aldetik eta Jaurlaritzaren izenean adierazi nahi dut baikorki ikusten dugula ETAk su-eten iraunkorra abiatzeko adierazi duen asmoa eta horrek gizartean eragindako ilusioa.
Euskal gizarteak indarkeria mota guztiak behin betiko desager daitezela aldarrikatzen du eta irmotasunez exijitzen du giza eskubideak eta pertsonen askatasuna errespeta daitezela. Beraz, ETAren erantzukizuna da gure herriaren esperantza eta gu guztiona, Alderdi Politikoena eta Erakundeena, berriro ere ez zapuztea, Bake prozesua atzerabiderik gabea izango dela bermatzea.

2
Itxaropena
Su-eten iraunkorra aldarrikatuz ETAk egin duen adierazpenak arnasa ematen dio euskal gizarte osoari eta leiho bat zabaltzen dio esperantzari, ez ezerk eta ez inork itxi behar ez duen leihoa. Guztiok lan egin behar dugu Bake prozesuaren alde, elkarrizketaren bidez indarkeria guztiz desagertzea lortu arte. Guztion artean landu behar dugu bizikidetzarako prozesua, gizatasun osoz, biktima guztien samina aitortuaz.

3
Erantzukizuna
Lehendakari gisa, Rodriguez Zapatero presidenteari nire laguntza osoa eta Gobernu osoarena eskaini diot bake prozesua errazteko. Normalizazioari buruzko gai politikoetan elkarrizketa eta hartu-eman leiala elkarrekin jorratzeko neure konpromisoa adierazi diot.

4
Konpromisoa
Jakin badakigu irekitako bidea zailtasunez beterikoa eta konplexua izango dela. Horregatik, alde batetik gure konpromiso sendoa adierazi nahi dugu eskubide indibidual zein kolektiboak urratzen dituzten ekintza guztiak behin betiko gizarte honetatik desagertzea lortzeko. Bestalde, gure konpromiso sendoa adierazten dugu Euskal Herriko gatazka politikoari irtenbidea aurkitzeko orain arte bezala, bide politiko eta demokratikoak soilik erabiliaz. Beti ere kontuan izanik gatazka politikoak, gizarteak demokratikoki aukeratutako alderdi politikoek konpondu behar dituztela.

5
Elkarrizketa
Euskal gizarteko alderdi eta pentsamolde politiko guztiei dei egin nahi diet, guztiok dagokigun erantzukizuna hartuaz, aukera hau balia dezagun eta elkarrekin lan egin dezagun Normalizazio Politikorako Akordioa lortzeko, ondoren, kontsulta demokratiko baten bidez, euskal gizarteak berretsi beharko duena.
Zentzu honetan, euskaldun guztiei jakinarazi nahi diet izan ditudala lehen harremanak alderdi politiko guztietako ordezkariekin, itxaropen aro honen balorazioa egiteko eta bazterketarik gabeko elkarrizketa zabaltzea proposatu diedala, guztion artean zehazteko prozesuaren egutegia, eta elkarrizketaren oinarriak, metodologia, eta edukiak. Horren ondoren, alderdien mahaia osatzeko bermea izango dugu, normalizazio politikoaren gaineko akordio zabala lortzea helburu izango duena, kontsulta demokratiko baten bidez euskal gizarteak berretsi beharko duena.

6
Parte hartzea.
Gizarteak bake eta normalizazio prozesua berea dela sentitu behar du. Ezin du “politikoen gauzatzat” hartu.

Hemen bizi eta lan egiten dugun gizon eta emakume guzti-guztiok hartu behar dugu parte. Bide hau elkarrekin egiteko eskubidea eta betebeharra daukagu.

Egia da alderdi politikoen zeregina ezin duela beste inork bete, baina euskal gizarteak eraginkor hartu behar du parte.

Gizarteak eskatuta iritsi gara honaino, gizartearen eskari horrek ireki dio atea itxaropenari; gizartearen bultzadak galaraziko du atzera egitea, gizartearen bultzadak eskatuko du hitzarmen politikoak erdiestea, aurrera egitea, parte hartzea eta erabakitzea.

7
Hitza eta erabakia
Iritsi da ordua armak behin betiko isil daitezen eta guztion artean atzera biderik izango ez duen Bakea eraiki dezagun.
Heldu da garaia Normalizazio Politikorako Akordioaren alde politikagintzatik lan egiteko.
Heldu da garaia euskal gizarteak bere etorkizuna bakean eta askatasunean erabaki dezan.
Euskal gizartearen adiskidetzea eraikitzeko garaia da.

2 comments:

angarel said...

Estoy seguro que este camino llevara a la PAZ. Es hora de la politica. Los politicos tienen la palabra y el deber de intentarlo. Los ciudadanos tenemos el deber de apoyar. Todos somos piezas claves en esta resolucion. Todos a una.

euskir said...

Lo difícil en este momento es contener la euforia, si la tengo yo aquí en Argentina, pues me imagino como deber ser por allí. Calma, y a seguir avanzando.